• P1060267.JPG
  • P1060453.JPG
  • P1070742.JPG
  • P1080989.JPG
  • P1180633.JPG
  • P1190927.JPG
  • P1360096.JPG

VUKASOVIĆ Putnička agencija d.o.o.
Frane Josipa 129, 21 208 Kučiće
Voditelj poslova: Bruno Vukasović
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon/telefax: +385 21 860 084
radno vrijeme za rad s korisnicima: svaki dan 08:00 – 16:00
OIB: 91194314431
 
IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
MBS: 060208178
TVRTKA/NAZIV: VUKASOVIĆ putnička agencija, društvo s ograničenom odgovornošću
SKRAĆENA TVRTKA/NAZIV: VUKASOVIĆ d.o.o.
PREDMET POSLOVANJA -DJELATNOSTI:
- Usluge raftinga
- Usluge putničke agencije
- Cestovni prijevoz putnika i tereta
- Međunarodni prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
ČLANOVI / OSNIVAČI: Marko Vukasović, rođen/a 27.10.1963 Split, Osječka 38
ČLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI: Jozo Vukasović, rođen/a 09.07.1965 Kučiće, Kučiće 165
TEMELJNI KAPITAL: 20,000.00 kuna
PRAVNI ODNOSI: Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Temeljni akt: Izjava o osnivanju Društva od 12. svibnja 2005. godine.
 
NADLEŽNO TIJELO
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatniskoj županiji
Služba za gospodarstvo
Ispostava Omiš
 
 
OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA
Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače
da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom
obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak
tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu: VUKASOVIĆ Putnička
agencija d.o.o. Frane Josipa 129, 21208 Kučiće  ili na  e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
odnosno, na telefax broj +385 21 860 084.
Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka
prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu
odgovora.
According to čl. 10. st. 3. consumer protection law (Zakon o zaštiti potrošača, "Narodne novine", br.
41/14) we inform consumers that complaint in which you state dissatisfaction with given service you can
submit in written form in this office and we will in written form confirm receipt of this objection. An

objection can also be sent by post on address: VUKASOVIĆ Putnička agencija d.o.o., Frane Josipa 129,
21208 Kučiće or on e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or on telefax number +385 21 860 084.
The reply to the written complaint of the consumer will be given in written form no later than 15 days
from the date of receipt of the complaint. Please, write your address in the complaint so we can send you
response.
 
 
UVJETI POSLOVANJA
Rezervacije i uplate
VUKASOVIĆ Putnička agencija d.o.o., u daljnjem tekstu Agencija, će jamčiti provedbu izleta. Klijent je
dužan pružiti podatke koji su nužni za proces rezervacije.
Sve rezervacije trebaju biti učinjene pismeno, putem e-maila ili osobno u Agenciji. Plaćanje je moguće u
Agenciji u gotovini.
Klijent će u potpunosti prihvatiti i potvrditi da je razumio sve stavke ovih Uvjeta poslovanja, stoga, sve
što je ovdje navedeno postaje pravno obvezujuće za Klijenta i Agenciju.
Cijene i sadržaj
Cijena rafting izleta je 200 HRK po osobi. Za djecu od 6 do 12 godina cijena je 150 HRK po djetetu. Klijent
ima pravo na otkazivanje izleta bez da je obavezan pokriti bilo kakve gubitke.
Cijene izleta su navedene u različitim valutama, ali Hrvatska kuna (HRK – hrvatska nacionalna valuta) je
jedina službena valuta u Republici Hrvatskoj.
Cijena rafting izleta uključuje: najam broda, najam vodiča (skipera), najam opreme (prsluk, kaciga, veslo,
neopren odijela po potrebi), osiguranje gostiju i vodiča, parking u izlezištu Luka, trasnfer od izletišta Luka
do starta.
Otkazivanje od strane agencije
Rafting izlet podložan je promjenama ovisno o mogućnostima i željama grupe, vremenskim uvjetima,
razinama vode, silama prirode, posebnim događanjima i sličnom. Zbog sigurnosnih razloga i udobnosti
Klijenata, Agencija zadržava pravo izmjene programâ bez ranije najave.
U slučaju znatnijih izmjena ili otkazivanja izleta kojeg je rezervirao Klijent, Agencija će obavijestiti Klijenta
što je ranije moguće i ponuditi sljedeće opcije:
a) Klijent može prihvatiti drugi datum polaska
b) Klijent može u potpunosti otkazati rezervaciju, uz potpuni povrat novca.
U slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta, izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ili izbjeći ili
su se dogodile neposredno prije početka izleta, Agencija će odgoditi aktivnost, ako je to moguće, za dan
ili dva prije ili nakon rezerviranog datuma. Ukoliko promjena termina nije moguća, Vaše uplate će biti u
cijelosti vraćene.

Osiguranje
Svi sudionici rafting izleta organiziranih od strane Agencije su osigurani kod UNIQA OSIGURANJA –
osiguravajuće kuće.
Zaštita osobnih podataka
Klijent daje osobne podatke svojevoljno. Osobni podaci su potrebni za provođenje zatražene usluge. Isti
podaci će se koristiti u internoj komunikaciji. Agencija se obvezuje da osobni podaci Klijenta neće izaći iz
zemlje ili biti predani trećoj strani osim za potrebe zatražene usluge. Iznimka proslijeđivanja podataka o
Klijentu trećoj strani je za potrebe osiguranja od nezgode.
Pritužbe i povrat novca
Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače
da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom
obliku i to u ovim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak
tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu: VUKASOVIĆ Putnička agencija
d.o.o. Frane Josipa 129, 21208 Kučiće  ili na  e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., odnosno, na
telefax broj +385 21 860 084.
Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka
prigovora, pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu
odgovora.
Klijent je dužan:
- obavijestiti Agenciju o svakom obliku invaliditeta ili oštećenja koje bi moglo ograničiti sudjelovanje u
izletu
- priložiti dokument koji potvrđuje plaćanje usluge (voucher, potvrdu banke o plaćanju, agencijski račun
primljen poštom, e-mailom ili osobno) pružatelju usluge
Ako klijent ne bude slijedio navedena pravila, biti će držan odgovornim za plaćanje svih troškova ili šteta.
Potvrdom rezervacije, Klijent se obvezuje da će u slučaju eventualne štete platiti pružatelju usluge
odštetu na licu mjesta.
Sudska nadležnost
U slučaju da Klijent nije zadovoljan načinom na koji je obrađena njegova pritužba, Klijent ima pravo na
sudsku arbitražu. Klijent i Agencija će težiti sporazumnom rješenju tužbe, a u slučaju da sporazum ne
može biti postignut, predmet dolazi pod nadležnost Suda u Splitu sukladno zakonima Republike
Hrvatske.

contentmap_module